Rzeźba Józef Petruk
www.GIOTTO.art.pl

Kalendarium... ]


[ Poprzednia wystawa... ]

[44]

Lipiec - Sierpień 2006

Rzeźba Józef Petruk

Józef Petruk

rzeźba

[ Następna wystawa... ]
Rzeźba Józef Petruk

RZEŹBA I RYSUNEK

Profesora

Józefa PETRUKA

LIPIEC - SIERPIEŃ 2006O Autorze

Józef PETRUK

Artysta rzeźbiarz. Studia w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w pracowniach prof. Jacka Pugeta i doc. Magdaleny Więcek w latach 1963-69.

Laureat konkursów rzeźbiarskich oraz prestiżowych nagród między innymi Ministra Kultury i Sztuki.

Twórczość w zakresie rzeźby monumentalnej i plenerowej oraz w dziedzinie małych form rzeźbiarskich i medalierstwa. Artysta uprawia również: rysunek, grafikę i malarstwo. Autor ponad trzystu opracowań graficznych książek między innymi seria science fiction. Prezentował swoje prace na ponad dwudziestu pięciu wystawach indywidualnych w kraju i zagranicą oraz na wielu prestiżowych wystawach zbiorowych (w kraju i za granicą).

Od 1987 roku przez dwie kadencje (do 1993 r.) pełnił funkcje dziekana Wydziału Wychowania Plastycznego. W latach 1993-96 był kierownikiem Katedry Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Profesor zwyczajny Józef Petruk obecnie jest dziekanem Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jego pracownie opuściło ponad czterdziestu pięciu dyplomantów, nad którymi sprawował opiekę merytoryczną.

Twórczość rzeźbiarska obejmuje różne formy: pomniki, rzeźbę monumentalną, rzeźbę nagrobną, popiersia, płaskorzeźby, tablice, małe formy rzeźbiarskie, medale, plakiety, projekty odznaczeń.

Ważniejsze realizacje rzeźbiarskie
Fotoreportaż z wernisażu
Aktualizowano: 2017-07-19 Środa. Copyright © 1997-2020 by Christo Dimitrow.

Wszystkie prezentowane w serwisie prace plastyczne podlegają ochronie prawa autorskiego. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez uzyskania zgody autorów jest zabronione.

Ze wzgledu na różne ustawieniach właściwości ekranu komputera (temperatura bieli, rozdzielczość, jasność i inne) kolorystyka prac na fotografiach może odbiegać od faktycznej.